Back to National Versions
CAMSIS: Hungary/ Magyarország 1990
 
Before downloading the tables, users are strongly recommended to read:
Accessing and using CAMSIS scale scores
The construction of CAMSIS measures
 
DOWNLOAD CAMSIS FILES CO90
  version 1.0; author: Paul Lambert and Ken Prandy; released on: 4 November 2002
 

 

Data
1990 Census
Cases
Occupational classification
Occupational Classification 1990 (details)

Occupational Classification/ Foglalkozási Klasszifikáció :

The following table lists the occupational title units used for the Hungarian 1990 CAMSIS construction.
Occupational group Foglalkozási csoport
1 Mining occupations Bányászati
2 Machine operators in electrical power production, general machine operators Villamosenergiaipari és ált. gépész, gépkezelô
3 Metallurgical workers Kohászati foglalkozású
4 Locksmiths, toolmakers Lakatos, szerszámkészítô
5 Metal workers, metal cutters Fémmegmunkáló, forgácsoló
6 Vehicle and motor mechanics and fitters Gépjármû- és motorszerelô
7 Engravers and other metal or machinery workers Vésnök és egyéb vas-, fém- és gépipari foglalkozású
8 Machinery mechanics Mechanikai mûszerész
9 Electrical equipment mechanics, electricians Elektromûszerész, villamossági szerelô
10 Construction material makers and related workers Építôanyagipari foglalkozású
11 Chemical industry workers Vegyipari foglalkozású
12 Woodworkers Faipari foglalkozású
13 Printing trades workers Nyomdaipari foglalkozású
14 Textile trades workers Textilipari foglalkozású
15 Shoemakers, leather trades workers Cipész, bôripari foglalkozású
16 Garment trades workers Textilruházati ipari foglalkozású
17 Food processing and related trades workers Élelmiszeripari foglalkozású
18 Quality controllers, laboratory workers Minôségi ellenôr, laboráns
19 Other mining or manufacturing workers n.e.c. Egyéb ipari foglalkozású
20 Bricklayers (constr., chimney, furnace lining) Kômûves, kazán- és kemenceépítô kômûves
21 Carpenters and other building frame workers Åcs, állványozó, egyéb építômesteri foglalkozású
22 Central heating, water and gas-pipe fitters, other building fitters Közp. fûtés, víz-, gázvez. és egyéb építési szerelési fogl.
23 Building electricians Villanyszerelô
24 Building finishers and related trades workers Építési szakipari foglalkozású
25 Civil engineering and underwater construction workers Mélyépítôipari, vízépítési foglalkozású
26 Construction plant operators Építôipari gépész, gépkezelô
27 Crop growers, gardening workers, agricultural own-account workers Növénytermesztési, kertészeti, fogl., egyéni gazda
28 Animal producing workers Ållattartási, állatgondozási foglalkozású
29 Forestry, reed and willow growing workers, agricultural mechanics Erdészeti, fûz-, és nádgazd.-i fogl., mg-i gépész, gépkez.
30 Agricultural mobile-plant operators Mezôgazdasági erôgép vezetô
31 Agricultural manual workers n.e.c. Egyéb mezôgazdasági fizikai foglalkozású
32 Vehicle drivers Jármûvezetô
33 Transport, post and telecommunication manual workers Közlekedési, postai és távközlési fizikai fogl.
34 One-man or two-handed shop keepers, salespersons Egy-, kétszemélyes kereskedelmi boltvezetô, eladó
35 Own-account shopkeepers, landlords/ladies, market vendors Önálló kereskedô, vendéglátóiparos, piaci árus
36 Other trading workers Egyéb kereskedelmi jellegû foglalkozású
37 Restaurant and hostelry manual workers Vendéglátóipari és szállodai fizikai foglalkozású
38 Water works and supply workers Vízgazdálkodási foglalkozású
39 Sick-nurses, assistant sick-nurses Åpoló, segédápoló
40 Health services manual workers n.e.c. Egyéb egészségügyi fizikai foglalkozású
41 Personal, cultural, and other services workers Személyi, közmûvelôdési és egyéb szolgáltatási fogl.
42 Housing and communal services workers, street cleaning machinery operators Lakás-kommunális fogl., köztisztasági jármûkezelô
43 Computer operators, data entry operators Számítógéptermi gépkezelô, adatrögzítô
44 Material conveyer operators Anyagmozgatógép-kezelô
45 Packers, labellers Csomagoló, cimkézô
46 Storekeeping manual workers Raktárkezelô
47 Manual materials handling workers, stevedores, lorry-guards Kézi anyagmozgató, szállítómunkás, kocsikísérô
48 Cleaners, stove heaters Takarító, kályhafûtô
49 Porters, watchpersons, messengers Portás, hivatalsegéd
50 Labourers Segédmunkás
51 Manual workers n.e.c. Egyéb fizikai foglalkozású
52 Technical directors Mûszaki vezetô
53 Managers of section of factory, agricultural unit or forestry Gyárrészleg-, mg-i üzem-, telep-, erdészetvezetô
54 Veterinaries Ållatorvos
55 Industrial works managers Üzemvezetô
56 Production engineers Üzemmérnök
57 Chiefs, managers in construction Fôépítésvezetô, építésvezetô
58 Workshop managers Mûvezetô, fômûvezetô, mûhelyfônök
59 Technical researchers, planners, experts Mûszaki kutató, fejlesztô, tervezô, szakértô
60 Technical occupations in preparatory works of manufacture Gyártáselôkészítô mûszaki foglalkozású
61 Works maintenance and security occupations Üzemfenntartási, üzembiztonsági foglalkozású
62 Engineers Mérnök
63 Technicians, works technicians Technikus, üzemi technikus
64 Technical occupations n.e.c. Egyéb mûszaki foglalkozású
65 Central state administration managers Központi államigazgatási szervek vezetôi
66 Heads of local administration Tanácsi igazgatás vezetôi
67 Party and mass organization leaders and subordinate executives Párt- és tömegszervezetek vezetôi és elôadói
68 Central state administration executives Központi államigazgatási szervek elôadói
69 Subordinate local administration executives Tanácsi igazgatás elôadói
70 Administrators of enterprises and institutions Vállalati, intézményi igazgatási foglalkozású
71 Occupations in jurisdiction Igazságszolgáltatási foglalkozású
72 Enterprises, organizations and co-operatives managers Vállalatok, intézmények igazgatói, szövetkezeti vezetôk
73 Chief accountants, economic managers Fôkönyvelô, gazdasági irányító
74 Computing managers Számítástechnikai szakmai irányító
75 Professionals in transport, post and telecommunication Közlekedési, postai és távközlési szellemi fogl.
76 Trading and marketing professionals Åruforgalmi, értékesítési foglalkozású
77 At least 3-handed commercial, hostelry unit and service unit managers Három- és többszemélyes ker.-i, vendégl., szolg. üzletvez.
78 Other trade or tourists service occupations Egyéb kereskedelmi és idegenforgalmi foglalkozású
79 Head store-keepers, store-keepers Raktárvezetô, raktáros
80 Physicians, dentists Orvos, fogorvos
81 Pharmacists Gyógyszerész
82 Nurses, personal care workers Åpoló, gondozó
83 Medical assistants Egészségügyi asszisztens
84 Health occupations n.e.c. Fel nem sorolt egészségügyi foglalkozású
85 Third-level education teaching professionals Felsôfokú tanintézeti tanár
86 Primary and secondary education teaching professionals Alsó- és középfokú tanintézeti tanár
87 Schoolmasters, pre-primary education teachers and other pedagogical professionals Tanító, óvónô és egyéb pedagógus foglalkozású
88 Social and natural science professionals Társadalom- és természettudományi foglalkozású
89 Librarians, public education professionals, priests and ecclesiastical professionals Könyvtáros, közmûvelôdési, pap és egyházi foglalkozású
90 Editors, journalists Kiadói, újságírói foglalkozású
91 Artistic and other cultural occupations Mûvészeti és egyéb kulturális foglalkozású
92 Sporting professionals Sport foglalkozású
93 Accountants Számviteli foglalkozású
94 Banking professionals Pénzintézeti foglalkozású
95 Financial occupations, cashiers and ticket clerks Pénzügyi foglalkozású, vállalati- és jegypénztáros
96 Computing and associate professionals Számítástechnikai foglalkozású
97 Wage accountants Bérelszámoló
98 Stenographers and typists Gyors- és gépíró
99 Other non-manual workers n.e.c. Fel nem sorolt egyéb szellemi foglalkozású
 


Back to National Versions.
 
 
 
 

Last modified 9 September 2012
This document is maintained by Paul Lambert